“Hiçbir ayna, tekrar demir olmadı. Hiçbir ekmek dönüp de yeniden buğday olmadı. Hiçbir üzüm tekrar koruk hâline dönmedi.
Piş ve olgunlaş, yani iyice yan ki, bozulmaktan kurtul!”

23 Ocak 2013 Çarşamba

kandilimiz mübarek olsun..
  Bizi Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)'in sancağının altında,cemaatiyle haşreyle.kevser şarabından kaseyle içir,muhabbetiyle faydalandır.Amin..


ey alemlerin Rabbi Allahım..bugünün hatırına dualarımızı kabul eyle...
kandilimiz mübarek olsun...

Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi
Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim güneş pervânesi
Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân
Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç âlem
Bîri meşrik bîri mağribde anın
Bîri dâmında dikildi Kâbenin
Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakîn oldu cihâna gelmeği
İndiler gökden melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf
Hûriler geldi bölük bölük
Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr
Çevre yânıma gelip oturdular
Mustafâ'yı birbirine muştular
Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yâradılâlı cihân gelmiş değil
Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
Bir anâya vermemiştir ol Celîl
Ûlu devlet buldun ey dildâr sen
Doğiserdir senden ol hulk-ı hasen
Bû gelen "ilm-î ledün" sultânıdır
Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır
Bû gîce ol gîcedir kim ol şerîf
Nûr ile âlemleri eyler latîf

       Allâhümme salli alâ Muhammediv
              Ve alâ âli Muhammed             
                                                  (mevlid-i şerif veladet bahri)16 Ocak 2013 Çarşamba

öylesine...

teslimim demek...ne kadar zor aslında...ne geldiyse başıma razıyım,geçiciyim zaten burda diyebilmek..onun için bunun için hayaller kurmaktan vazgeçip bana kararladığın neyse o beni bulacak nasılsa..ben yüzümü sana döndüm,sen razı ol yeter diyebilmek...zor...
göçebe ruhu,yerleşik  düzene geçirmeye çalışmak...zor..
göçebe ne demek,istediği yerde gezen,konaklayan,bağlanmayan,yeri yurdu olmayan,bağımsız!!!..hoş gözüksede yok...ruhu yerleştirmek lazım kalbin karşı hizasına...hiç kımıldamayacak şekilde sabitlemek lazım...çokça dua etmek lazım bunun için tevbe etmek...gezdiğim,oyalandığım,her yere tevbe...şurası mı burası mı derken kaybolduğum her yere tevbe..ve şükür cumartesinin varlığına...her seferinde tutuşturulan adresle yolu bulmaya çalışırken yol kısacık gözükürken aslında,hatta kapının eşiğine kadar elimden tutup götürülürken o güzel sayesinde,kendimce kapıdan dönmelerime tövbe....
bir bakara geçti,
üzerimden geçti,yıktı,bozdu,düzeltti,dağıttı,döktü,boşalttı,eksiltti,
fazlalaştırdı,kanattı,ağlattı,uzaklaştırdı,yakına çekti....
sonra sanki ansızın bitti,hiç bitmeyecek gibiydi,bitse artık dediğimizde bile...bitti ama...bende bitemedi,kavuşamadım çünkü hala AMENNERRESÜLÜ'ye..içinde bir yerlerde kaldım...daha önce hiç bir sure böyle yapmamıştı bittiyse bitmiştir deyip devam etmiştim..yada kasas belki..
ama yine de bakara gibi değil...
bakara bitti,herkeste kalan kaldı denildi..benim hayatımda griye hep yer varken bu sefer sadece siyah ve beyaz var..bakara,sıgatullah ve israiloğulları..ilk aklıma gelen..iki uç..iki farklı dağ..ben vadinin en derin yerinde birine çıkmak zor meşakkatli,teslimiyet lazım rıza lazım ama arkası cennet..diğeri kolay hemen çıkılır hoşa gide gide hemde ama arkası uçurum,dipsiz kuyu...
zora talibiz elhamdülillah..çook önceden talip olduk,zora doğru yola çıkalı da çok oldu aslında..
ama nasıl olduda vadinin dibine düştüm yine...
rüzgar...rüzgar tersten esti yine...
olsun rüzgarlara inat,dünyaya inat...

tevbe.tevbe.tevbe...


"Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."