“Hiçbir ayna, tekrar demir olmadı. Hiçbir ekmek dönüp de yeniden buğday olmadı. Hiçbir üzüm tekrar koruk hâline dönmedi.
Piş ve olgunlaş, yani iyice yan ki, bozulmaktan kurtul!”

20 Mart 2011 Pazar

söyle MEVLANAM halim nicedir?“Ey gâfil insan! Madem ki peygamber değilsin, ötelerden haber alamıyorsun, sana uyanlar da yok; bu yolda haddini bil, kendi safında kal; ileri gitme! Yürüdüğün hakîkat yolunda da büyük bir velînin arkasından yürü ki, bir gün nefsaniyet kuyusundan çıkıp Hazret-i Yûsuf gibi bir mânâ padişahı olasın.”
“Madem ki Hakk’ta fânî olup Hakk’ın lisânı olamadın; bâri kulak kesil! Bir şey söyleyeceksen bile suâl tarzında söyle de, sözün bir şeyler öğrenmeye yarasın! Padişahlar padişahıyla, hiçbir şeyi olmayan fakir ve muhtaçlar gibi konuş!”
“Kibrin ve kinin başlangıcı, her türlü nefsânî arzulardan, bilhassa Kârûn gibi bir zenginliğe ve dünyevî isteklere karşı duyulan aşırı sevgidendir. Bu aşırı arzuların gönle yerleşip kalması, kök salması da âdet ve alışkanlıktandır.”
“Kötü huy alışkanlıkla kuvvetlenince, seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın, kin bağlarsın. Puta tapanlar bile alışkanlıkla puta tapmayı huy edindiklerinden, putun etrafında toplanırlar; onları yollarından alıkoyanlara düşman kesilirler…”

ne güzel anlatır insana halini mevlanam....

Rabbimiz, bizleri kibir ve gurur şaşkınlık ve şımarıklıklarından muhâfaza buyursun! Nefsimizi tanıyarak Hakk’a kulluk ve ibâdet dolu bir hayat yaşayan sâlihlerden eylesin!..

Âmîn!..
(abı-hayat katreleri;KİBİR ŞAŞKINLIĞI )

YA RAB!sen subhansın,sen azizsin,sen gafursun,sen kerimsin,
sen rahmansın,sen rahimsin,sen ALLAH'sın(cc)...
ben!kulum,emrine amadeyim...
(ahh!yazıya dökülenler bir gerçekleşse,bir kul olabilsem..)

1 yorum:

nghnca dedi ki...

Ya mevlana hayatımıza girmiş,başucumuzda,bize bizi haber veren olmasaydı...........elhamdülillah,bana da dün şöyle demiştiakşama kadar kendine tahsis edilmiş adasında yiyip doyan akşam yarın ne yiyeceğim diye sabaha kadar zayıflayan ineğin hikayesinde,son söz yerine,bugüne kadar yedin içtin,geleceği değil,geçmişi düşün,sızlanma...